PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI FIRMY HAT-TRICK POPRZEZ WDROŻENIE DO OFERTY NOWEJ USŁUGI DRUKU UV

PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI FIRMY HAT-TRICK POPRZEZ WDROŻENIE DO OFERTY NOWEJ USŁUGI DRUKU UV

Tytuł operacji: „Podnoszenie innowacyjności firmy Hat-trick poprzez wdrożenie do oferty nowej usługi druku UV

Celem projektu jest wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

Projekt realizowany przez firmę HAT-TRICK Janusz Płonka dotyczy wdrożenia innowacyjnej usługi poligraficznej na rynek Doliny Karpia, a także na rynek regionalny i krajowy, jaką będzie druk w technologii UV oraz zastosowanie innowacyjnego przeciwwybuchowego kontenera do przechowywania surowców. W ten sposób wnioskodawca będzie mógł zaoferować bardziej kompleksową usługę swoim klientom i przejąć kontrolę jakościową nad usługami dotychczas zlecanymi podwykonawcom.

Niniejsza operacja dotyczy zakupu nowoczesnej drukarki UV i kontenera do surowców. Zakupione będzie po 1 sztuce wskazanych urządzeń, ponieważ jest to wystarczające dla prowadzonej działalności z uwzględnieniem jej rozwoju w najbliższych latach. Cena urządzeń została oszacowana na podstawie ofert rynkowych przedmiotowych urządzeń. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy wynika z warunków konkursu. Ponadto będzie to kwota wystarczająca, aby zapewnić wysoką efektywność ekonomiczną inwestycji. Bez otrzymania pomocy inwestycja byłaby realizowana w dłuższym okresie czasu co zmniejszyłoby jej efektywność. Inwestycja wpisuje się bezpośrednio w cele LSR: Cel ogólny 1: Rozwój gospodarczy małych miast oraz terenów wiejskich i cel szczegółowy – 1.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Projekt przyczyni się bowiem do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, a jednocześnie znacząco wpłynie na rozwój działalności gospodarczej na terenie LSR.

W wyniku realizacji inwestycji firma utworzy jedno nowe miejsce pracy na pełny etat, na stanowisku ds. obsługi urządzeń poligraficznych. Zakres czynności: obsługa urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania, czynności przygotowawcze do druku, nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, dobór komponentów i ustawianie parametrów technologicznych itp.

Wartość operacji: 453 978,24 PLN

Wartość uzyskanego dofinansowania: 147 635,00 PLN

Projekt współfinansowany w ramach programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020