Dotacja

Dotacja

HAT-TRICK JANUSZ PŁONKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie inteligentnego systemu planowania produkcji w firmie HAT-TRICK Janusz Płonka”

Głównym celem projektu jest wdrożenie w firmie technologii cyfrowych, w związku z koniecznością dokonania zmian procesów i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19. W wyniku realizacji projektu firma wdroży 4 innowacje procesowe (4 nowe procesy biznesowe).

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami Wnioskodawcy, a pracownikami obsługiwanych klientów co jest istotne w warunkach epidemii, kiedy zachowanie dystansu społecznego jest niezbędne.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane / wydatki ogółem): 299 700,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 254 745,00 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 – REACT-EU