Plansze reklamowe

Plansze reklamowe

Tablice mają usprawnić procesy produkcyjne oraz informować o potencjalnych zagrożeniach w firmie. Plansze LEAN pokazują zadania bieżące do wykonania oraz efektywność i rezultaty pracowników. 

W skład plansz reklamowych wchodzą:

  • tablice BHP
  • tablice LEAN
  • tablice wystawowe