Taśmy oznaczeniowe (Layout, 5S)

Taśmy oznaczeniowe wykorzystywane min. do systemu 5s (zakładka/opcja na WWW)

Taśmy to niezbędny element składowy zarządzania wizualnego!

– znaczniki podłogowe
– taśmy do znakowania podłóg

Ważnym krokiem podczas wprowadzania systemu 5S jest zaplanowanie kodu kolorów na hali produkcyjnej. Odpowiednie oznaczenia pozwolą szybko identyfikować odstępstwa od wprowadzanych standardów w tym samym szybko pokazywać problemy.

Poniżej wybrane zastosowania :
– oznaczenia dróg transportowych i komunikacji
– oznaczenia pól odkładczych, pól składowania, miejsc niebezpiecznych
– oznaczenia wyrobów niezgodnych, lub wyrobów do selekcji

Korzyści :
– zwiększenie produktywności oraz ergonomii na stanowiskach pracy
– zmniejszenie kosztów wytwarzania oraz strat dzięki standaryzacji
– poprawa jakości wyrobu
– poprawa wizerunku firmy (przejrzystość produkcji, magazynowania)
– standaryzacja procesów

Dodatkowe Przykłady zastosowania metody zarządzania wizualnego:
⦁ Tablice kompetencyjne
⦁ Tablice planistyczne
⦁ Tablice harmonogramowania (produkcyjne, projektowe lub inne zadaniowe)
⦁ Tablice informacyjne (BHP,KAIZEN, PDCA lub inne indywidualne)
⦁ KPI – tablice pokazujące realizację celów, braki, statusy, trendy, problemy
⦁ Instrukcje, layouty, jednopunktowe lekcje, 5S

Firma HAT-TRICK korzysta z Tarczy Finansowej PFR 2.0